De geniala barnens klubb «Eurika» öppnar sina dörrar och välkomnar rysktalande barn från 4 - 13 år och deras föräldrar!

Varje pappa och mamma drömmer om att deras barn ska växa upp och bli smarta, allmänbildade, och väl uppfostrade. 

«Eureka», sa Arkimedes när han upptäckte sin lag. Ordet är på Grekiska och betyder «upptäckte», «hittade». Vi vill att varje lektion hos oss ska göra en ny upptäckt för barnen som kommer till vår klubb.

Vårat mål är att skapa såna förhållanden som biträder till barnens utveckling, upptäcka dennes kreativa potential och mentala möjligheter. Med hjälp av läraren ska barnet lära sig att kunna diskutera, avskilja huvudsaker, analysera olika fakta, jämföra och skilja dem, skapa frågor och försöka att hitta svar på dem. 

Utan förmågan att ha en självständig tankegång är det omöjligt att utveckla barnens intellekt.

Under våra lektioner kommer gäster att umgås på ryska, analysera och diskutera texter på ryska, lära sig nya ord och termer och göra presentationer.

I vårat program:

  • • Kurser för barn 3-5 år, 5-7år, 7-10 år gammal
  • • Psykologisk träning
  • • Möten med intressanta människor
  • • Tävlingar
  • • Detektiv och talk show
  • • Business klubb
  • • Tema utflykter på ryska
  • • Fester

För vuxna och barn

  • • Konststudio
  • • Teaterstudio 

Vi kommer att lösa logiska uppgifter, matematiska rebusar, genomföra uppdrag i kemi och fysik, utveckla uppfattningen av omgivningen och intellekten samt förmågor som är nödvändiga för en harmonisk utveckling av sin personlighet. Musikstudio, teaterstudio och konststudio för barn och vuxna. 

Välkommen